Bestyrelsen for Investeringsforeningen MS Invest har på et bestyrelsesmøde i dag godkendt foreningens halvårsrapport for 1. halvår 2016. Rapporten er vedhæftet nærværende meddelelse i sin helhed.

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til Jens Lohfert Jørgensen, direktør for foreningens investeringsforvaltningsselskab.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17