Vi er i Sparinvest glade for og stolte over at indgå i et samarbejde med MS Invest.

I oktober havde vi den fornøjelse at møde omkring 200 medlemmer ved et arrangement i Middelfart Sparekasse. Her præsenterede vi Sparinvest, value-teamet og dets resultater samt fortalte om teamets investeringstilgang, og om hvordan der arbejdes til hverdag med at finde gode investeringer.
Value-investering er en af Sparinvests kernekompetencer. Sparinvest var blandt de første herhjemme til at indføre en value-tilgang til investering, da vi lancerede den første value-fond i 1997, så det er en gennemprøvet strategi med 22 år på bagen. Det har givet konkurrencedygtige resultater, og fonden har siden start slået det generelle aktiemarked markant.

I Sparinvest følger vi en disciplineret tilgang til value-investering. Det kræver en god portion mod, tålmodighed og et langsigtet perspektiv, når man investerer i undervurderede virksomheder og i nogle tilfælde virksomheder, som aktiemarkedet på kort sigt har set sig sur på. Vi har igennem mange år specialiseret os i at finde undervurderede aktier fra solide virksomheder. Finder vi et selskab, som af den ene eller anden årsag har en aktiekurs, der ligger tilstrækkeligt under, hvad vi mener selskabet reelt er værd, så køber vi aktien. For erfaringen viser, at kursværdien før eller siden vil afspejle virksomhedens reelle værdi. Når det sker, sælger vi aktien med fortjeneste. Det, synes vi, er sund fornuft.

Historisk set har tilgangen vist sig at være meget succesfuld, men det betyder ikke, at value-tilgangen altid vinder. Nogle husker måske, at value-aktier eksempelvis haltede bagefter i slutningen af 90’erne, og de seneste år har også budt på svære forhold for value-investorer. Til gengæld er der andre perioder, som for eksempel i starten af 0’erne, hvor value-investering leverede solide afkast, og ser man på det lange perspektiv, har value-aktier givet et markant højere afkast end det generelle aktiemarked.

Vi afholder os fra at gætte på, hvad aktiemarkedet byder på i de næste kvartaler eller i det kommende år. Vi forholder os til vores langsigtede investeringshorisont og vores analysedrevne value-tilgang, og vi er overbevist om, at en nøje udvælgelse af undervurderede aktier også gør en forskel fremover.

Vi har nu overtaget ansvaret for porteføljen, og vi vil i den kommende tid tilpasse porteføljen til vores value-strategi. Når vi kommer ind i det nye år, vil vi holde dig opdateret om udviklingen på aktiemarkedet og i porteføljen på månedlig basis samt i vores mere grundige kvartalsskriv.

Om MS Invest Value-teamet
Forvaltningen foretages af ni personer i value-teamet, der laver et grundigt forarbejde for at finde frem til de helt rette virksomheder at investere i. Det er et sammentømret team, der har arbejdet sammen i lang tid og som samlet set har over 100 års erfaring med value-investering.
Se teamet – klik her

Vi glæder os til at bidrage til MS Invest og ser frem til at møde dig på årets generalforsamling

Med venlig hilsen
Value-teamet i Sparinvest

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17