Læs Jørn Linde Andersens markedskommentar for marts 2017

På trods af strømmen af årsregnskaber, der ofte skaber en del “turbulens” på aktiemarkederne, har der været relativt stille i marts måned. Den underliggende stemning i markederne fornemmer vi som værende positiv, da der fortsat er udsigt til en pæn økonomisk vækst, selvom den på ingen måde er imponerende.

De fleste investorer har fortsat blikket stift rettet mod Washington i forventning om, at der snart kommer en række nye politiske initiativer. Det er især skattepolitikken, markedet har store forventninger til, da skattesænkninger vil gøre erhvervslivet mere konkurrencedygtigt og på længere sigt øge beskæftigelsen i USA. Den nye regerings forsøg på at afskaffe og erstatte Obamas sundhedsreform, fik i månedens løb en klar afvisning i begge politiske lejre, og kan være første hint om, at det måske ikke bliver så let for Republikanerne at nå til indbyrdes enighed om regeringens politik, selvom de har kontrollen i begge Kongressens kamre.

Ændringer i månedens løb

ConAgra Foods og Procter & Gamble har efterhånden været at finde i porteføljen i nogle år, og de seneste års pæne kursstigninger har betydet, at begge selskaber efterhånden har nået fair value. Der er tale om to klasse selskaber, som vi gerne ville have beholdt, men når potentialet er ved at være udtømt, og vi kan få den rigtige pris, så er tiden kommet til en udskiftning, så vi har valgt at sælge alle aktier i begge selskaber. Herudover er alle aktierne i Monsanto og Volvo ligeledes solgt efter solide kursstigninger.

Udover mindre portefølje justeringer, der stort set altid finder sted i løbet af en måned, har vi købt Coty og McKesson, der efter store kursfald de sidste par år begge har opnået attraktive købsniveauer. Coty, der ejer 77 forskellige kosmetik- og body care brands, herunder Calvin Klein, Chloé, Rimmel, Covergirl, Wella og Marc Jacobs er efter et kursfald på 50 pct. siden juni 2015, blevet en oplagt langsigtet fordoblingskandidat over de næste 5 år. Potentialet i McKesson, der blandt andet distribuerer medicin og laver software systemer til sundhedssektoren, er umiddelbart lidt lavere end i Coty, men så absolut tilstrækkelig stort til, at vi er begyndt at opbygge en position i selskabet.

Ultimo marts måned bestod porteføljen af 127 selskaber.

Forventninger

I perioder med stigende aktiekurser har investorernes afkastforventninger desværre en tendens til at blive mere og mere urealistiske, når det ene gode aktieår følger det andet. Mange ender derfor ofte med at blive slemt skuffede. I både ind- og udland har medierne på det seneste bragt artikler med vilde forventninger til aktiemarkedets potentiale, hvilket vi har valgt at bruge som anledning til at tage emnet op.

Siden 1990 er MSCI World inklusiv udbytter (Verdensindekset) i gennemsnit steget med ca. 6,5 pct. om året. Blandt det mest kendetegnende for perioden, har været det markante globale rentefald og den lavvækst periode, vi nu har befundet os i siden finanskrisen startede i 2008.

Hvis man som investor har forventninger til, at de næste 10-20 år vil blive bedre end de 6,5 pct., så har man efter vores opfattelse en meget stor risiko for at blive skuffet. Rentefaldet, der har været den store drivkraft bag ovennævnte afkast er slut, og på lang sigt kan renterne kun stige fra det nuværende niveau, selvom stigningerne næppe er lige om hjørnet. Det er ensbetydende med, at fremtidige aktieafkast udelukkende vil være baseret på aktieudbytter og økonomisk vækst, der over tid vil afspejle sig i højere aktiekurser.

Hvis vi skal komme med et friskt bud på afkastet de næste 10-20 år, så vil det ligge i niveauet 5-6 pct. årligt og med større udsving i de årlige afkast, end vi har set siden 2008. Vi har svært ved at forestille os en verden, hvor væksten pludselig finder et helt andet gear, og vi forventer, at MS Invest under netop disse forhold med stor volatilitet i aktiekurserne vil kunne levere bedre fremtidige afkast til Medlemmerne end både aktiemarkedet og vores gennemsnitlige konkurrenter.

Se oplysninger om porteføljesammensætning – klik her

MS Invest generalforsamling

Vi indbyder dig hermed til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen MS Invest tirsdag den 25. april 2016, kl. 17.00 i Middelfart Sparekasse, Havnegade 21, 5500 Middelfart.

Efter generalforsamlingen vil der blive en kort gennemgang af forventninger til markedsudviklingen, hvorefter foreningen vil byde på en let anretning.

Læs mere om generalforsamlingen i MS Invest – klik her

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17