Alle begivenheder i juni måned stod i skyggen af briternes beslutning om at forlade EU, og den deraf følgende tilbagevenden til fuld selvbestemmelse. Beslutningen kom tilsyneladende som en stor overraskelse for de finansielle markeder, og det engelske pund faldt til det laveste niveau siden 1985 overfor den amerikanske dollar. Aktiemarkederne var paniske i nogle få timer og var flere steder nede med over 10% indenfor dagen, inden investorerne atter besindede sig. I de følgende dage steg de fleste aktiemarkeder igen kraftigt og sluttede måneden omkring niveauerne før EU afstemningen.

På trods af alle dommedagsprofetierne tog briterne en skelsættende beslutning, som kommer til at sætte det europæiske samarbejde på en alvorlig prøve. Vi vil uden tvivl komme til at opleve krav fra vælgerne over hele Europa om folkeafstemninger, og magteliten i EU vil blive presset til at se realiteten i øjnene, at befolkningerne i mange lande har fået nok af EU. I Frankrig viser målinger en langt større EU-modstand end i Storbritannien, som politikerne ikke længere kan sidde overhørig, hvis de vil beholde magten. På længere sigt kan det måske betyde en tilbagevenden til noget, der ligner det gamle EF, og dermed udelukkende et frihandelsområde med varer, tjenesteydelser og arbejdskraftens frie bevægelighed, men uden et Europaparlament. De, der drømte og tror at Europa kan blive et svar på USA med et fælles parlament, har lidt et alvorligt nederlag, og politikerne bliver nødt til at lytte til deres befolkninger. Det vil de formentlig gøre, når de ikke har andre muligheder.

Vi har ikke foretaget ændringer i porteføljen i løbet af måneden.

Når støvet har lagt sig, vil vi formentlig se et nyt Europa, men det kommer ikke til at ændre vores forventninger til ret mange selskaber, hvis nogen overhovedet. Briterne har brug for at kunne afsætte deres varer til resten af Europa, og resten af Europa har brug for adgang til Storbritanniens marked med ca. 65 mio. indbyggere. Derfor er vi fortsat ikke i tvivl om, at det ikke får den store betydning fremadrettet, at de nu ikke er underlagt regulativer fra Europaparlamentet.

Som vi så ofte før har givet udtryk for, vil vi tage mod panikken i markederne med stor glæde, da det medfører gode muligheder for at købe nogle billige aktier. Verden går ikke under på grund af en britisk udmeldelse af EU-samarbejdet. På længere sigt er der måske i virkeligheden gode muligheder for, at vi vil kunne se tilbage på disse dage, som den tid Europa fandt sammen og fandt løsninger på en lang række problemer med opbakning i deres respektive befolkninger.

Et samlet positivt afkast for MS Invest på ca. 7% i de første 6 måneder af 2016 mod et tab på ca. 5% for en tilsvarende gennemsnitlig global aktie-afdeling i Europa placerer, ifølge Morningstar, MS Invest som den næstbedste globale aktieafdeling i 2016 blandt knap 800 afdelinger.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17