Nyheder

Mandag d. 25. marts, kl.12:26

Opdatering af prospektet skyldes den årlige ajourføring af afkasttal, omkostningstal og formuetal som følge af aflæggelse af årsregnskab, samt skift af skattemæssig betegnelse for ”medlemmer”, som fra den 1. januar 2013 betegnes som ”deltagere”.

Lœs mere »

Søndag d. 17. februar, kl.12:17

Investeringsforeningen MS Invest har offentliggjort nyt prospekt, der, som følge af den årlige opdatering af de løbende omkostninger i Central investorinformation, indeholder en opdatering af ÅOP (årlige omkostninger i procent) for foreningens afdeling Value Aktier (DK0060120863).

Lœs mere »

Torsdag d. 1. september, kl.10:17

Investeringsforeningen MS Invest har den 31. august 2011 offentliggjort opdateret prospekt for afdeling Value aktier (DK006012086-3), idet afdelingen har fået MSCI Verden med nettoudbytte reinvesteret som benchmark.

Lœs mere »

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17