Nyheder

Tirsdag d. 26. november, kl.13:08

Det skal hermed meddeles, at bestyrelsen i Investeringsforeningen MS Invest (herefter ”Foreningen”) har besluttet at opsige Foreningens nuværende administrationsaftale med Nordea Invest Fund Management A/S og Foreningens nuværende depotselskabsaftale med J. P. Morgan Europe (UK), Copenhagen Branch, filial af J. P. Morgan Europe Limited, Storbritannien.

Lœs mere »

Fredag d. 15. februar, kl.12:10

Investorerne i de foreninger, som administreres af Nordea Invest Fund Management A/S, har som følge af ny lovgivning mulighed for at vælge en investorrepræsentant til selskabets bestyrelse.

Lœs mere »

Fredag d. 21. september, kl.11:48

Den 8. oktober 2012 skifter MS Invest adresse fra Nyropsgade 17, st., 1602 København V, til Strandgade 3, PO Box 850, 0900 København C.

Lœs mere »

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17