Pressemeddelelse 3. juni 2008

Ny investeringsforening med nyt omkostningsprincip
Middelfart Sparekasse står bag introduktionen af en ny investeringsforening, kaldet MS Invest. Den første afdeling i investeringsforeningen bliver MS Invest Value Aktier, som er en global udbyttebetalende aktieafdeling. Afdelingen har en rådgivningsaftale med Middelfart Sparekasse om investering af afdelingens aktiver.

No cure, no pay
Afdelingen bygger på en anderledes omkostningsstruktur, kaldet “no cure, no pay” samt “high water mark”. På alm. dansk betyder dette, at Middelfart Sparekasse kun modtager vederlag for rådgivning i de perioder, hvor MS Invest Value Aktier skaber et overskud til medlemmerne. Rådgivningsvederlaget er på 15 % af det positive afkast fratrukket handelsomkostninger.

Fair princip for alle
I perioder uden positivt afkast betaler medlemmerne kun handelsomkostningerne til tredjemand samt administrationsomkostninger til drift af foreningen. Løbende provision til rådgivende pengeinstitut betales først igen, når et eventuelt tab er tjent ind. Princippet kaldes for “High water mark”. Engangsomkostningerne udgør 1,825% i emissionsomkostning ved købet – de 1,825% består af 1,25% i tegningsprovision, 0,375% i markedsføringsbidrag og 0,20% i kurtage. Emissionskursen er 102,25 og derved bliver indre værdi 100,425 fra starten.

” Det er vigtigt for Middelfart Sparekasse, at være med til at skabe en investeringsforening, hvor der er en høj grad af gennemsigtighed omkring omkostningerne. Endelig synes vi det er fair, at det rådgivende pengeinstitut kun løbende belønnes, når investorerne tilfredsstilles med et positivt afkast” udtaler kundedirektør Peter Møller fra Middelfart Sparekasse.

Porteføljen er i bedste hænder
Porteføljemanager bliver Jørn Linde Andersen, som er tidligere medstifter af Value Invest, og som har en afkasthistorie der har vakt opsigt i branchen. Fra 1999 til 2005 skaffede hans sikre hånd investorerne et akkumuleret afkast, der lå højere, end hvad verdensindekset kunne præstere i samme 7 års periode. Hans indstilling til sikkerhed ligger helt på linje med det, Middelfart Sparekasse gerne vil tilbyde Investorerne.

Download yderligere materiale – klik her

Ønsker du yderligere information om MS Invest

  • Kundedirektør Peter Møller på tlf. 27 90 05 28
  • Marketingchef Jeppe Schyth Olsen på tlf. 27 63 53 12

 

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17