Pressemeddelelse 24. juni 2008

Succesfuld tegning i ny investeringsforening med nyt omkostningsprincip

Middelfart Sparekasse står bag introduktionen af en ny investeringsforening, kaldet MS Invest.

Den første afdeling i investeringsforeningen, MS Invest Value Aktier, har netop med succes afsluttet tegningsperioden. I perioden 2. juni – 20. juni blev der tegnet beviser for ca. 115 millioner kroner. Foreningen børsnoteres i begyndelsen af juli, hvor kommende investorer kan handle papiret.

MS Invest er en global udbyttebetalende aktieafdeling. Afdelingen har en rådgivningsaftale med Middelfart Sparekasse om investering af afdelingens aktiver.

”Investorerne har taget godt imod MS Invest, og foreningen fik tegnet 15 % mere end forventet i tegningsperioden. Investorerne har især rost os for at turde indføre” no cure, no pay” princippet samt valget af Jørn Linde Andersen som porteføljemager” udtaler kundedirektør Peter Møller fra Middelfart Sparekasse.

No cure, no pay
MS Invest er et opgør med det traditionelle omkostningsprincip i investeringsforeningerne, hvor det rådgivende pengeinstitut typisk løbende modtager rådgivningshonorar uanset afkastet til investorerne. I stedet har MS Invest indført en anderledes omkostningsstruktur, kaldet ”no cure, no pay” samt ”high water mark”. På almindeligt dansk betyder dette, at Middelfart Sparekasse kun modtager vederlag for rådgivning i de perioder, hvor MS Invest Value Aktier skaber et overskud til medlemmerne. Rådgivningsvederlaget er på 15 % af det positive afkast fratrukket handelsomkostninger.

”Vi er glade for at være med til at skabe en investeringsforening, hvor der er en høj grad af gennemsigtighed omkring omkostningerne. Endelig synes vi, at det er fair, at det rådgivende pengeinstitut kun løbende belønnes, når investorerne tilfredsstilles med et positivt afkast” fortæller kundedirektør Peter Møller fra Middelfart Sparekasse.

 

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17