Hvis MS Invest ikke skaber et afkast til dig, betaler du heller ingen løbende provision til det rådgivende pengeinstitut

Du betaler en engangsomkostning, når du køber investeringsbeviser i MS Invest. Udgiften dækker administration, udgifter til placering af pengene samt salgsprovision.

Perioder uden positivt afkast
I perioder uden positivt afkast betaler du kun handelsomkostningerne til tredjemand samt administrationsomkostninger til drift af foreningen.

Perioder med positivt afkast
Du betaler kun løbende provision til det rådgivende pengeinstitut i perioder, hvor MS Invest skaber et overskud til dig.
Den løbende provision er på 15 % af det positive afkast fratrukket handelsomkostninger.

En fair aftale for alle.

 

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17