– I Sparekassen ser vi MS Invest som den gode og fornuftige bund for din aktieinvestering af både pensionsmidler og frie midler. Måske skænker du det ikke mange tanker, men hvis du har en privat pensionsopsparing, er du efter alt at dømme allerede investor. Derfor kan du selv være med til at afgøre, hvor og hvordan din pensionsopsparing skal placeres.

MS Invest står åbent for alle, understreger Jesper Foss, der er investeringschef i Middelfart Sparekasse.

Valueaktier giver bedre sikkerhed
Hvis man gerne vil have en vis tryghed i sine aktieinvesteringer, er det fornuftigt at investere i valueaktier. De viser typisk mindre sårbarhed på et turbulent marked som det, vi har set det seneste år.
– Når du har en investeringshorisont på mindst 3 år, anbefaler vi at placere en del af din investering i MS Invest. Er investeringshorisonten længere, er det blot en yderligere fordel, forklarer Jesper Foss.

 

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17