Socialt ansvarlige investeringer

For at bidrage til ansvarlig vækst og skabe tryggere rammer for vores kunder og deres penge, foretages investeringerne i MS Invest under hensyn til både spredningskrav, reduktion af risici og under iagttagelse af diverse etiske aspekter.

MS Invest samarbejder via SEB-koncernen med Ethix om at sikre, at de virksomheder, som foreningen investerer i, har en ansvarlig politik omkring de etiske aspekter i samfundet. Hensigten med samarbejdet er at kunne følge FN’s generelle principper for ansvarlige investeringer (PRI = Principles of Responsible Investments). Ethix har specialiseret sig i rådgivning om bæredygtige og ansvarlige investeringer og arbejder med påvirkning og aktivt engagement i de virksomheder, der ikke lever op til de internationale normer.

MS Invests investeringspolitik er gennem aktiv formueforvaltning at opnå et tilfredsstillende afkast i forhold til de respektive markeder og instrumenter, som er defineret afdelingens placeringsregler. Der investeres under hensyn til både spredningskrav, reduktion af risici og under iagttagelse af diverse etiske aspekter.

Socialt ansvarlig Investeringspolitik

Der er i dag stor fokus på virksomhedernes sociale ansvar. Det er derfor bestyrelsens politik i Investeringsforeningen MS Invest, at tage del i dette generelle samfundsansvar.

Igennem Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S (IFS) har foreningen samarbejdet med SEB-koncernen med henblik på at sikre, at de virksomheder, som Foreningen investerer i, har en ansvarlig politik omkring de etiske aspekter i samfundet.

I maj 2016 er det besluttet at ekskludere selskaber, der arbejder med udvinding af kul – eksempelvis minedrift. Eksklusionen gælder selskaber, hvor kul udgør mere end 20 pct. af omsætningen i selskabet eller koncernen. De ekskluderede selskaber fremgår af nedenstående liste.

Virksomheder

Hensigten med samarbejdet er at kunne følge FN’s generelle principper for ansvarlige investeringer (PRI=Principles of Responsible Investments) og andre internationale konventioner som er en del af SEB’s globale etiske politik.

Bestyrelsen i IFS har besluttet, at Foreningerne følger SEB’s globale etiske politik, herunder indarbejdelse af PRI i investeringsprocesserne.

MS Invest modtager lister fra Ethix over selskaber, som ikke opfylder de internationale konventioner vedrørende miljøforhold, menneskerettigheder, arbejdstageres rettigheder og korruption. med udgangspunkt i følgende konventioner:

  • UN Global Compact
  • OECD Guidelines for Multinational Entreprises
  • Human rights conventions
  • Environmental conventions
  • Weapon-related conventions

På baggrund af denne liste fra SEB/Etix SRI Advisors henstilles til, at der ikke investeres i en række selskaber, herunder produktion af klyngebomber og landminer. Den samlede udelukkelsesliste opdateres som minimum to gange årligt og offentliggøres på Foreningens hjemmeside.

De øvrige selskaber, som ifølge SEB’s globale etiske politik (Ethix SRI Advisors)ikke opfylder en eller flere af konventionerne, optages på en intern observationsliste. SEB/Ethix SRI Advisors søger dialog (engagement) med nogle af disse virksomheder, med henblik på at bringe de konkrete problematiske forhold til ophør.

 

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17