MS Invest Value Aktier er skattemæssigt oprettet som en udloddende ren aktieafdeling. Dog beskattes en mindre del af udbyttet fra afdelingen som kapitalindkomst.

Afkast af pensionsopsparing er skattepligtigt efter pensionsafkastbeskatningslovens regler.
MS Invest anbefaler, at du søger rådgivning om dine individuelle forhold.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17