Som kunde i MS Invest betaler du følgende omkostninger

Engangsomkostninger
1,825% i emissionsomkostning ved købet – de 1,825% består af 1,25% i tegningsprovision, 0,375% i markedsføringsbidrag og 0,20% i kurtage.
Derved bliver indre værdi 102,25 – 1,825 = 100,425

Løbende provision
Du betaler kun løbende provision til det rådgivende pengeinstitut i perioder, hvor MS Invest skaber et overskud til dig.
Den løbende provision er på 15 % af det positive afkast fratrukket handelsomkostninger.

I perioder uden positivt afkast betaler du kun handelsomkostningerne til tredjemand samt administrationsomkostninger til drift af foreningen.

Læs om princippet High Water Mark – klik her

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17