Det, du lever af som investor, er afkastet, og det skal stå i et rimeligt forhold til din risiko.

Et eksempel:
Du beregner, at en aktie i et selskab er 100 kr. værd om 3 år.

Hvis du køber aktien nu til kurs 90 og får et årligt udbytte på 3 kr., svarer det til et årligt afkast på ca. 7 % efter de 3 år, hvor du sælger til kurs 100.

Er 7 % et tilfredsstillende afkast? Det afhænger af dine alternativer. Hvis du kan få 5 % på en obligation med kort løbetid og uden risiko, eller få 5 % i et sikkert pengeinstitut, er 7 % næppe tilfredsstillende. Som aktieinvestor løber du altid en risiko, og den skal honoreres.

I MS Invest mener vi, at 15 % er et rimeligt afkast set i forhold til risikoen. Det betyder, at du højst må betale ca. 73 kr. pr. aktie.

Kort fortalt er den gode investering den, hvor du køber dine aktiver under den reelle værdi. Det giver dig bedre muligheder for et godt afkast.

 

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17