Valueaktier er sund fornuft med lidt god timing

Som aktionær bliver du på godt og ondt medejer af en virksomhed. Det betyder, at du ejer en forholdsmæssig andel af virksomhedens økonomi – dens indtjening, aktiver, gæld og egenkapital. Samtidig har du retten til at modtage din del af eventuelle udbytter.

Det springende punkt er, om du køber din andel af virksomheden til en fornuftig pris. Når du investerer gennem en investeringsforening, er det porteføljemanagerens job at sikre, at aktierne bliver købt så billigt som muligt i forhold til den værdi, selskabet reelt repræsenterer.

Vær opmærksom på at du ved investering i MS Invest kun får en indirekte ejerandel i de virksomheder, MS Invest investerer i.

 

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17