Bestyrelsen i MS Invest består af

 

Arne Jakobsen, bestyrelsesformand i MS InvestArne Jakobsen, bestyrelsesformand, valgt til bestyrelsen april 2016.

Arne Jakobsen, fhv. bankdirektør i Vestfyns Bank (1999-2013) og fhv. bankdirektør i Fynske Bank (2013-2015), gik efter 46 år i dansk bankvæsen på pension i 2015.

Han beklæder i dag en række tillidsposter, bl.a. adm.direktør i Regional Invest Fyn A/S og Poulsgade A/S samt som formand og bestyrelsesmedlem i en række interesseorganisationer, fonde og menighedsråd.

 

 

 

Jesper Haugaard, bestyrelsesmedlem i MS InvestJesper Haugaard, bestyrelsesmedlem, valgt til bestyrelsen april 2010.

Adm. Direktør og ejer af konsulentfirmaet Con-Wise Consult, som beskæftiger sig med ledelsesrådgivning. Jesper Haugaard, har tidligere været Adm. Direktør/ direktør for Bravida, Dong, ABB, TDC og Kamstrup.

Han beklæder i dag en række bestyrelsesposter, bl.a. som formand eller medlem af bestyrelsen af selskaberne: DAY Birger ét Mikkelsen, Force Technology, TekPartner, Bilernes Hus Silkeborg, Bilhuset Bjarne Nielsen, KM Telecom, Ribe VVS samt Entreprenørfirmaet Jakobsen og Blindkilde.

 

 

 

Jeppe Vang Madsen, bestyrelsesmedlemJeppe Vang Madsen, valgt til bestyrelsen i april 2016.

Jeppe Vang Madsen er beneficeret advokat, med møderet for landsret og medindehaver af Middelfartadvokaterne I/S. Han besidder årelang ledelseserfaring fra forenings-og bestyrelsesarbejde og har bl.a. siddet i bestyrelsen i Ejby Købmandsgaard A/S og Ret&Råd Fyn A/S og i Danske Banks Lokalråd.

 

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17