MS Invest er en investeringsforening ejet af medlemmerne

I afdelingen MS Invest Value Aktier, der er børsnoteret, investeres medlemmernes formue udelukkende i børsnoterede aktier. Medlemmer, der lader deres andele i foreningen navnenotere, får stemmeret på generalforsamlingen og har dermed indflydelse i MS Invest.

Foreningens mål er at pleje medlemmernes formue og give dem et så godt, sikkert og stabilt afkast som muligt inden for den anvendte investeringsproces.

Ved at investere i MS Invest Value Aktier opnår du en stor risikospredning. Formuen investeres så vidt muligt i et stort antal aktier i undervurderede kvalitetsselskaber i mange forskellige brancher og i lande, der efter vores opfattelse har demokratiske forhold, som vi kender det fra Danmark.

Du kan finde yderligere information i prospektet, som du kan få i alle Middelfart Sparekasses filialer eller udskrive her på hjemmesiden klik her.

MS Invest anbefaler, at du læser prospektet, inden du tegner investeringsbeviser.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17