Det skal hermed meddeles, at bestyrelsen i Investeringsforeningen MS Invest (herefter ”Foreningen”) har besluttet at opsige Foreningens nuværende administrationsaftale med Nordea Invest Fund Management A/S og Foreningens nuværende depotselskabsaftale med J. P. Morgan Europe (UK), Copenhagen Branch, filial af J. P. Morgan Europe Limited, Storbritannien.

Både opsigelsen af administrationsaftalen og depotselskabsaftalen har virkning fra den 15. januar 2014.

Ny administrationsaftale er indgået med Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S (herefter ”IFS SEBinvest”).

Ny depotselskabsaftale er indgået med Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige (herefter ”SEB Danmark”).

Både indgåelsen af den nye administrationsaftale og den nye depotselskabsaftale er betinget af Finanstilsynets godkendelse af IFS SEBinvest som nyt administrationsselskab for Foreningen og SEB Danmark som nyt depotselskab for Foreningen.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til foreningen på telefon 64 22 22 22.

Med venlig hilsen
Frantz Dolberg
Bestyrelsesformand

 

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17