Investorerne i de foreninger, som administreres af Nordea Invest Fund Management A/S, har som følge af ny lovgivning mulighed for at vælge en investorrepræsentant til selskabets bestyrelse.

Investorrepræsentanten skal, ligesom selskabets øvrige bestyrelse, sikre en effektiv drift af de administrerede foreninger og investorrepræsentanten har således samme rettigheder og pligter som de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Hvem kan stille op?

Investorer i de foreninger, som administreres af selskabet, forbrugerorganisationer og bestyrelsen i selskabet har ret til at opstille kandidater til investorforum.

For at kunne stille op skal kandidaterne kunne godkendes af Finanstilsynet (fit & proper-godkendelse, læs Finanstilsynets vejledning her), jf. § 64 i lov om finansiel virksomhed. Det indebærer blandt andet, at kandidaterne skal have en fyldestgørende erfaring for at bestride hvervet, at de ikke er straffede og ikke har anmeldt betalingsstandsning, konkurs mv.

Kandidater kan stille op i perioden 22. februar 2013 til 8. marts 2013 ved at henvende sig til selskabets kontor.

Hvem kan stemme og hvornår?

Alle medlemmer med investeringsbeviser i en af de foreninger, som administreres af Nordea Invest Fund Management A/S, kan stemme til valget. Der kan udelukkende udøves stemmeret for de andele, som 1 uge forud for investorforum er registreret på vedkommende investors navn i foreningens bøger.

Ingen investorer kan afgive stemmer for mere end en pct. af det samlede pålydende af de til enhver tid cirkulerende andele i de administrerede foreninger.

Valget gennemføres elektronisk på VP’s hjemmeside, som tilgås via www.msinvest.dk i perioden 18. marts 2013 kl. 8.00 til 22. marts 2013 kl. 16.00.

Der kan læses mere om processen omkring investorforum i bestyrelsens valgregulativ, som findes her:

Hvornår bliver valgresultatet offentliggjort?

Mandag den 25. marts 2013 offentliggøres valgresultatet og navnet på den valgte repræsentant på www.msinvest.dk

 

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17