Jørn Linde Andersens månedskommentar

Investeringsforeningen MS Invest Afd. Value Aktier

Selskabsmeddelelse

Skift af administrationsselskab og depotselskab

Med henvisning til meddelelse af 26. november 2013 skal det hermed meddeles, at Finanstilsynet i dag har godkendt Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S som nyt administrationsselskab for Investeringsforeningen MS Invest (herefter ”Foreningen”) samt Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige som nyt depotselskab for Foreningen.

Skift af administrations- og depotselskab vil som tidligere meddelt ske med virkning pr. 15. januar 2014.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Foreningen på telefon 64 22 22 22.

Med venlig hilsen
Frantz Dolberg
Bestyrelsesformand

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17