Investeringsforeningen MS Invest Afd. Value Aktier – Selskabsmeddelelse Betinget aftale om salg af aktier i Nordea Invest Fund Management A/S

Bestyrelsen for Investeringsforeningen MS Invest har indgået en betinget aftale om salg af foreningens administrationsselskab, Nordea Invest Fund Management A/S til Nordea Bank AB. Den betingede aftale omfatter foreningens aktie i Nordea Invest Fund Management A/S, svarende til en andel på 0,004 pct.

Administrationsselskabet er i dag primært ejet af medlemmerne af Investeringsforeningen Nordea Invest (95,7 pct.).

Med den indgåede aftale sikres det, at Investeringsforeningen MS Invests medlemmer fortsat vil opleve en høj kvalitet og sikkerhed i administrationen af foreningens forhold. Administrationsomkostningerne tilstræbes stedse at være fuldt konkurrencedygtige med omkostningerne i sammenlignelige foreninger.

Prisen for Nordea Invest Fund Management A/S er fastlagt til 56,4 mio. kr., svarende til egenkapitalen i Nordea Invest Fund Management A/S på 44,9 mio. kr. samt et tillæg for know-how på 11,5 mio. kr. Bestyrelsen har bedt FIH PARTNERS A/S om en “Fairness Opinion” og FIH har vurderet, at vederlaget til aktionærerne for aktierne i Nordea Invest Fund Management A/S er fair ud fra et finansielt synspunkt.

Købsaftalen er betinget af godkendelse på de relevante generalforsamlinger samt en efterfølgende godkendelse af myndighederne. Godkendelserne forventes at foreligge, så handlen kan gennemføres i andet kvartal 2010. Jævnfør § 24 i Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. er der udarbejdet en redegørelse til medlemmerne af foreningerne vedrørende et salg af aktierne i Nordea Invest Fund Management A/S. Redegørelsen findes på www.msinvest.dk og sendes til samtlige navnenoterede medlemmer sammen med indkaldelse til generalforsamlinger.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til vicedirektør i Nordea Invest Fund Management A/S Michael Petersen på telefon 33 36 06 10

Med venlig hilsen

Frantz C. C. Dolberg, Bestyrelsesformand
Hans E. Brønserud, Næstformand

Læs §24 redegørelsen som PDF-fil – klik her

 

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17