I forlængelse af meddelelse af 30. september 2020 kan det herved oplyses, at bestyrelsen i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S (”IFS SEBinvest A/S” eller ”Selskabet”) har valgt at ansætte Lise Bøgelund Jensen som ny administrerende direktør i IFS SEBinvest A/S

Samtidig er der indgået aftale om, at selskabets nuværende administrerende direktør, Peter Kock, i perioden indtil Lise Bøgelund Jensens tiltrædelse, senest 1. marts 2021, varetager hvervet som administrerende direktør.

En opdateret meddelelse vil blive udsendt, når den endelige dato for Lise Bøgelund Jensens tiltrædelse foreligger.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på tlf. 4095 1189.

Annette Pia Larsen
Formand for bestyrelsen i IFS SEBinvest A/S

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17