Salg af aktier i Nordea Invest Fund Management A/S

Efter Finanstilsynets godkendelse den 29. juni 2010 har bestyrelsen for Investeringsforeningen MS Invest gennemført salg af foreningens aktier i Nordea Invest Fund Management A/S til Nordea Bank AB, i henhold til den indgåede aktieoverdragelsesaftale af den 2. marts 2010.

Salget omfattede alle foreningens aktier i Nordea Invest Fund management A/S, svarende til en andel på 0,004 pct.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Nordea Invest på telefon 33 36 06 00.

Med venlig hilsen

Cristina Lage

Adm. Direktør

 

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17