Investeringsforeningen MS Invest har den 31. august 2011 offentliggjort opdateret prospekt for afdeling Value aktier (DK006012086-3), idet afdelingen har fået MSCI Verden med nettoudbytte reinvesteret som benchmark.

Afdelingen har som hidtil fokus på at skabe absolut afkast og vil fremover også måle afkastet op imod det nye benchmark.

Skatteafsnittet i prospektet er desuden blevet opdateret som følge af ny skattelov L112. Der er ikke ændringer til afdelingens skattestatus, hvorfor der udelukkende er tale om en opdatering i forhold til ny skattelov.

I risikoafsnittet er måden, hvorpå afdelingens risiko beskrives, blevet ændret for at harmonisere kommunikationen omkring risiko på tværs af foreningens forskellige publikationer og dokumenter. Det skal i den forbindelse præciseres, at afdelingen ikke ændrer risiko. Der er alene tale om en anden måde, hvorpå risikoen beskrives.

I forbindelse med opdateringen udgår det forenklede prospekt, som tidligere havde til formål at give investor et kort overblik over afdelingen. De erstattes af Central investorinformation, som er et EU-initiativ, der skal sikre en ensartet og dækkende kommunikation om investeringsafdelinger på tværs af alle medlemslande.

Prospektet og Central investorinformation kan downloades fra www.msinvest.dk, og eventuelle spørgsmål kan rettes til foreningen på telefon 33 36 06 00.

Prospekt – klik her

Central investorinformation – klik her

Med venlig hilsen

 

Tom Holflod
Chef for forretningsudvikling

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17