Opdatering af prospektet skyldes den årlige ajourføring af afkasttal, omkostningstal og formuetal som følge af aflæggelse af årsregnskab, samt skift af skattemæssig betegnelse for ”medlemmer”, som fra den 1. januar 2013 betegnes som ”deltagere”.

Hent prospekt – klik her

 

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17