Udviklingen på finansmarkederne i august begynder så småt at pege i den rigtige retning.

Oliepriserne fortsatte med et fald på ca. 7 % trenden fra juli måned. Samtidig steg den amerikanske dollar med godt 6 %.

Faldende råvarepriser er præcis det økonomierne verden over har behov for, idet de er en vigtig faktor for at få styr på inflationen.
Specielt den Europæiske Centralbank er meget fokuseret på inflation og begynder den, som man må forvente, at give efter i de kommende måneder, vil dette bane vej for et hårdt tiltrængt fald i de europæiske renter.
Både faldende renter og råvarepriser har samme gunstige effekt som en skattelettelse for forbrugerne, der vil få frigivet købekraft til andre ting. Det vil være til gavn for økonomien som helhed og være det der er brug for, til igen at sætte mere fart på hjulene.

Siden starten af foreningen har der været en stadig stigende fokusering på kvalitet i aktiemarkedet. Det har betydet at MS Invest har klaret sig meget tilfredsstillende med et afkast på 6,1 % siden starten mod -0,4 % for Verdensindekset. Vi forventer at denne øgede fokusering på kvalitetsaktier vil fortsætte en rum tid endnu.

Se månedskommentar incl. nøgltal, som PDF. – klik her

Husk at du automatisk modtager månedskommentaren pr. e-mail, hvis du er tilmeldt nyhedsbrevet fra MS Invest

Tilmeld nyhedsbrevet – klik her

 

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17