Den seneste måneds udvikling på de finansielle markeder vil skrive sig ind i historiebøgerne.

De markante kursfald på aktiemarkederne har været så kraftige, at kun de færreste nulevende personer har oplevet noget tilsvarende.
Men et er aktiemarkederne – noget andet er, hvordan det vil kunne komme til at præge vores liv fremover og hvad man skal gøre med sine penge fremadrettet.
De mange bankers sammenbrud vil helt sikkert betyde, at det bliver langt sværere at låne penge i fremtiden. Mange forbrugere, der har nydt godt af let adgang til kredit, vil nu skulle spænde livremmen kraftigt ind i en årrække for at få afdraget gæld. Det betyder lavere efterspørgsel hos en række virksomheder, der producerer varer eller tjenesteydelser, som vi kan udskyde købet af i nogle år. Fødevarevirksomheder, medicinalselskaber og lignende, vil derimod ikke være meget berørt af krisen, da vi jo alle skal bruge mad og medicin uanset krisens omfang og varighed.

Vi får sandsynligvis et meget kraftigt rentefald de næste 12-24 måneder, der på et tidspunkt vil påvirke forbruget positivt. Det bedste bud på at placere pengene er således i aktier, der er meget lidt konjunkturfølsomme – som mange af selskaberne i MS Invest. I løbet af det kommende år, vil disse sandsynligvis løbende blive udskiftet med mere konjunkturfølsomme aktier i takt med at finanskrisen begynder at ebbe ud.

Siden etableringen af MS Invest og til den 17. oktober er indre værdi faldet med 11,4 % mod et fald på 22,8 % for Verdensindekset.

Se månedskommentar incl. nøgltal, som PDF. – klik her

Husk at du automatisk modtager månedskommentaren pr. e-mail, hvis du er tilmeldt nyhedsbrevet fra MS Invest

Tilmeld nyhedsbrevet – klik her

 

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17