Ovenpå de seneste par måneders historisk store udsving i aktiemarkederne, er der faldet lidt mere ro over tingene igen.

De daglige udsving i kurserne finder fortsat sted, men det virker mere og mere som om investorerne begynder at tro på, at det finansielle system, med hjælp fra verdens regeringer, klarer første del af krisen.

Der er fortsat meget stor vilje hos politikerne til at gøre hvad der måtte vise sig at være nødvendigt, men investorerne er bekymrede over hvad de kan gøre og om de gør det rigtige. Indtil videre er det vores vurdering, at de forskellige tiltag har virket eller vil få en positiv effekt på økonomierne og der vil efter vores opfattelse gå nogle kvartaler yderligere før man får overblik over omfanget af den økonomiske krise vi står foran.

Det kan være fristende at begynde at købe flere konjunkturfølsomme selskaber til porteføljen, men det er muligvis for tidligt, selvom mange af dem ser attraktive ud. Indtil videre vil foreningen derfor fortsat have en meget stor overvægt af stabile forbrugsgoder, der udgør ca. 40 % af porteføljen. Denne andel forventer vi vil blive lavere i løbet af det næste år i takt med at økonomierne får det bedre.
Siden etableringen af MS Invest og til den 17. november er indre værdi faldet med 13,4 % mod 25,7 % for Verdensindekset.

Se månedskommentar incl. nøgltal, som PDF. – klik her

Husk at du automatisk modtager månedskommentaren pr. e-mail, hvis du er tilmeldt nyhedsbrevet fra MS Invest

Tilmeld nyhedsbrevet – klik her

 

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17