Ved udgangen af juni havde 71 selskaber fundet vej til porteføljen i MS Invest.

For mange af foreningens investorer er der tale om selskaber, de kender, og hvis produkter mange sandsynligvis har haft glæde af i mange år.

Godt 36 pct. af porteføljen består af selskaber, der producerer eller sælger stabile forbrugsgoder. Til sammenligning udgør den samme gruppe af aktier kun godt 8,5 pct. af verdensindekset. Herudover er medicinalaktier og varige forbrugsgoder forholdsmæssigt overrepræsenteret i forhold til verdensindekset.

Geografisk set er godt 30 pct. investeret i USA, 14 pct. i England, 12 pct. i Japan, 8 pct. i Frankrig, 7 pct. i Schweiz og 7 pct. i Holland.

Der er fortrinsvis foretaget investeringer i store selskaber med børsværdier over 5 mia. euro, idet disse tilsammen udgør godt 68 pct. af porteføljen.

Til sidst skal blot nævnes nogle af de mere kendte navne som Coca Cola, Pepsi, Wal-Mart, Pfizer, Johnson & Johnson, Motorola, Microsoft, Heineken, Campari, Unilever, Carrefour, Nestlé, Electrolux, Bulgari, Hugo Boss, Burberry, Louis Vuitton, Deutsche Bank, Danske Bank, Securitas, Yamaha Motor, Sony, Ricoh og Canon.

 

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17