Uroen fortsatte i juli måned på de fleste aktiemarkeder verden over. Morgan Stanleys verdensindeks faldt således med 1,36 % mod et afkast på 3,0 % for MS Invest Value Aktier.

I lighed med de efterhånden mange foregående måneder var det igen finanssektoren, der trak de store overskrifter og var den mere eller mindre direkte årsag til turbulensen på markederne. I juli måned var det primært de amerikanske finansaktier, der igen havde problemer med store nedskrivninger på dårlige udlån. Mange frygter således, at Fannie Mae og Freddie Mac, der svarer til de danske kreditforeninger, er i så alvorlige vanskeligheder, at de får behov for tilførsel af betydelige mængder ny kapital.

MS Invest Value Aktier har af forsigtighedsmæssige årsager kun investeret ca. 6,5 % af formuen i finanssektoren. Til sammenligning udgør disse aktier ca. 22 % af verdensindekset.

Der er dog ved at være en del lyspunkter. De faldende råvarepriser, herunder olieprisen, vil på sigt betyde at presset på inflationen vil være aftagende, hvilket vil bane vejen for rentenedsættelser i Europa. Det vil gavne både forbrugerne og aktiemarkederne.

Det er vores vurdering, at risikoen ved aktier er blevet mindre de seneste par måneder og at potentialet er betydeligt over de næste 2-3 år.

Se Månedskommentar incl. nøgltal, som PDF. – klik her

 

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17