I forlængelse af meddelelse af den 8. december 2016 om forventet udbytte for 2016 for Investeringsforeningen MS Invest afdeling Value Aktier samt meddelelse af 2. januar 2017 vedrørende aconto-udlodning i samme afdeling, offentliggøres hermed opdateret forventet udbytte for 2016 for afdeling Value Aktier, der foretager acontoudlodning med aconto-dag den 23. januar 2017.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17