Porteføljemanager Jørn Linde Andersen har efter 11 år som rådgiver for MS Invest valgt at stoppe sit arbejde for MS Invest senest ved årets udgang.

Middelfart Sparekasse har – efter samråd med bestyrelsen for MS Invest – i den forbindelse overvejet det fremtidige rådgivnings-setup for investeringsforeningen, og vi forventer at indgå en aftale om porteføljeforvaltning med Sparinvest.

Der er indgået en hensigtserklæring mellem Sparinvest og Sparekassen med henblik på, at Sparinvest overtager porteføljeforvaltningen. Der er dog lidt praktisk arbejde, som skal på plads, før Sparinvest kan overtage forvaltningen. Når det er klaret, stopper Jørn Linde Andersen.

Med Jørns afgang mister vi manden, der i høj grad har rådgivet og tegnet MS Invest udadtil. Bestyrelsen for MS Invest og vi mener, at der er fundet en god fremtidig model, hvor porteføljen forvaltes af Sparinvests aktieteam, der har fuld fokus på value-aktier og mange års erfaring med området.

Vi har fuld tillid til, at Sparinvest har kompetencerne til at udvikle MS Invest yderligere, og på sigt ser vi det som en styrke, at MS Invest håndteres af et team, så investeringsforeningen ikke er for afhængig af én person.

MS Invest fortsætter i øvrigt uforandret som en medlemsejet investeringsforening med fokus på value-aktier. Det er samtidig værd at nævne, at Sparinvest deltager i generalforsamling, investormøder og andre arrangementer for medlemmer og kunder, så vi også fremover kan tilføre synlighed til MS Invest ad den vej.

Vi siger tak til Jørn Linde Andersen for samarbejdet siden 2008 og ser frem til samarbejdet med Sparinvest.

Yderligere information følger, når vi har en endelig aftale med Sparinvest på plads og en dato for overgangen til det nye samarbejde.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17