Investeringsforeningen MS Invest Afd. Value Aktier Årsrapport

Investeringsforeningen MS Invests årsrapport 2012

Bestyrelsen for Investeringsforeningen MS Invest har på sit møde den 19. marts 2013 godkendt foreningens årsrapport for 2012 og indstiller den til behandling på generalforsamlingen den 16. april 2013.

Udviklingen i foreningen

Foreningens afdeling, MS Invest Value Aktier, gav et afkast på 8,0 pct. i 2012, løftet af en positiv udvikling på markederne i starten og slutningen af året.

Foreningens samlede resultat blev et overskud på 12,5 mio. kr. Den forvaltede formue steg fra 135,9 mio. kr. primo året til 181,0 mio. kr. ved udgangen af 2012.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales 4,1 mio. kr. i udbytte for 2012.

Fremgang for den globale økonomi i 2012

Den globale økonomi var præget af fremgang i 2012, en fremgang, der var tydeligst i USA og Kina, hvor den økonomiske vækst efter en afmatning midt på året forstærkedes frem mod årsskiftet. I Europa bremsede økonomien derimod op, og regionen som helhed var i recession. Gennem året skabte statsgældskrisen i Europa, og politisk uenighed i USA om landets statsfinanser, usikkerhed omkring udviklingen i den globale økonomi. Trods usikkerheden gav aktiemarkederne pæne positive afkast.

Potentiale i aktier i 2013

De globale aktiemarkeder ventes i 2013 at blive påvirket positivt af en svagt tiltagende global vækst og en stabilisering af den økonomiske situation i Europa og USA. Udviklingen er dog fortsat præget af usikkerhed.

Årsrapporten for 2012 er tilgængelig her på siden

Årsrapporten for 2012 kan fra den 20. marts 2013 bestilles hos MS Invest eller downloades – klik her

Eventuelle spørgsmål kan rettes til foreningen på telefon 64 22 22 22.

Med venlig hilsen Frantz Dolberg Bestyrelsesformand

 

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17