Investeringsforeningen MS Invest har i dag den 25. april 2017 afholdt ordinær generalforsamling. Medlemmerne godkendte årsrapporten for 2016, herunder det foreslåede bestyrelseshonorar samt den foreslåede udlodning for 2016 for afdeling Value Aktier på kr. 19,60 pr. andel, der blev udbetalt aconto i januar 2017.

Ingen af foreningens medlemmer havde fremsat forslag til behandling på generalforsamlingen. Bestyrelsen fremsatte forslag om genvalg af Morten Amtrup som investorrepræsentant for foreningen i det valgte investeringsforvaltningsselskabs bestyrelse.

Forslaget blev godkendt af forsamlingen.
Hele bestyrelsen var i henhold til vedtægterne på valg. Arne Jakobsen, Jesper Haugaard og Jeppe Vang Madsen genopstillede og blev genvalgt.

Bestyrelsen havde i henhold til indkaldelsen fremsat forslag om genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab v/statsautoriseret revisor Erik Stener Jørgensen som foreningens revisor. Forslaget blev vedtaget af forsamlingen.

Der var ikke yderligere til behandling på generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Investeringsforeningen MS Invest

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17