Meddelelse om generalforsamling 2015 i MS Invest

Meddelelse vedrørende forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen MS Invest

Investeringsforeningen MS Invest har i dag den 21. april 2015 afholdt ordinær generalforsamling. Medlemmerne godkendte årsrapporten for 2014, herunder det foreslåede bestyrelseshonorar samt den foreslåede udlodning for 2014 for afdeling Value Aktier på kr. 17,20 pr. andel.

Den nu godkendte årsrapport MS Invest Generalforsamling 2015for 2014 kan downloades her.

Ingen af foreningens medlemmer havde fremsat forslag til behandling på generalforsamlingen.

Bestyrelsen fremsatte forslag om valg af Morten Amtrup som investorrepræsentant for foreningen iMS Invest Generalforsamling 2015 det valgte investeringsforvaltningsselskabs bestyrelse. Forslaget blev godkendt af forsamlingen.

Derudover fremsatte bestyrelsen forslag om en ajourføring af vedtægterne. Det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremgik af indkaldelsen og foreningens hjemmeside. Forslaget om vedtægtsændringer blev vedtaget.

Følgende bestyrelsesmedlemmer var i henhold til vedtægterne på valg: Statsaut. revisor Peter Sandal Jeppesen, direktør Jesper Haugaard og advokat Frantz Dolberg, som alle genopstillede og blev genvalgt.

Bestyrelsen havde i henhold til indkaldelsen fremsat forslag om genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab v/statsautoriseret revisor Erik Stener Jørgensen som foreningens revisor. Forslaget blev vedtaget af forsamlingen.

Der var ikke yderligere til behandling på generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Investeringsforeningen MS Invest

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17