Investeringsforeningen MS Invest har den 10. april 2019 afholdt ordinær generalforsamling. Medlemmerne godkendte årsrapporten for 2018, herunder det foreslåede bestyrelseshonorar samt den foreslåede udlodning for 2018 for afdeling Value Aktier på kr. 7,20 pr. andel, der blev udbetalt aconto i januar 2019.

Ingen af foreningens medlemmer havde fremsat forslag til behandling på generalforsamlingen.

Bestyrelsen fremsatte forslag om vedtægtsændringer i henhold til dagordenens punkt 3. a) – c) samt forslag om genvalg af Morten Amtrup som investorrepræsentant for foreningen i det valgte investeringsforvaltningsselskabs bestyrelse.

Forslagene blev godkendt af forsamlingen.

Hele bestyrelsen var i henhold til vedtægterne på valg. Arne Jakobsen, Jesper Haugaard og Jeppe Vang Madsen genopstillede og blev genvalgt.

Bestyrelsen havde i henhold til indkaldelsen fremsat forslag om genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som foreningens revisor. Forslaget blev vedtaget af forsamlingen.

Der var ikke yderligere til behandling på generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Investeringsforeningen MS Invest

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17