Opdateret 5. maj 2022

Investeringsforeningen MS Invest har den 27. april 2022 afholdt ordinær generalforsamling.

Medlemmerne godkendte årsrapporten for 2021, herunder det foreslåede bestyrelseshonorar samt den foreslåede udlodning for 2021 for afdeling Value Aktier på kr. 0,00 pr. andel.

Der var ikke indkommet forslag fra foreningens medlemmer.

Bestyrelsen havde i henhold til dagsordenens punkt 3 a) fremsat forslag om fusion, hvor det fulde forslag fremgik af indkaldelsesmaterialet. Generalforsamlingen godkendte fusionen.

Hele bestyrelsen var i henhold til vedtægterne på valg. Arne Jakobsen, Jesper Haugaard og Jeppe Vang Madsen genopstillede og blev genvalgt.

Bestyrelsen havde i henhold til indkaldelsen fremsat forslag om genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som foreningens revisor. Forslaget blev vedtaget af forsamlingen.

Bestyrelsen fremsatte forslag om genvalg af Annette Larsen som investorrepræsentant for foreningen i det valgte investeringsforvaltningsselskabs bestyrelse. Forslaget blev godkendt af forsamlingen.

Der var ikke yderligere til behandling på generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Investeringsforeningen MS Invest

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17