Vi forventer at udbetale udbyttet som a conto udbytte allerede 25. januar 2018 og med valør på kontoen pr. 26. januar 2018. Dermed er der formentlig ikke behov for at betale udbytte efter generalforsamlingen, der afholdes d. 24. april 2018.

Ønsker du at geninvestere udbyttet, så kontakt dit pengeinstitut.

Er du kunde i Middelfart Sparekasse, kan du vælge kurtagefri geninvestering af alle dine udbytter fra investeringsbeviser ved at sende en mail til fonds@midspar.dk med angivelse af dit depotnummer. Den automatiske geninvestering vil være gældende, indtil du framelder automatisk geninvestering.

 

 

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17