I forlængelse af meddelelser af den 28. oktober 2021, 11. og 17. marts samt 27. april og 22. juni 2022 kan det oplyses, at det faktiske ombytningsforhold for fusionerne mellem

– Value Aktier (ISIN DK0060120863) (”Ophørende Afdeling”) i Investeringsforeningen MS Invest og afdeling Value Aktier KL, andelsklassen Value Aktier KL A (ISIN: DK0010079631) i Investeringsforeningen Sparinvest, med sidstnævnte som den fortsættende enhed nu er beregnet og revideret. Ombytningsforholdet, samt de indre værdier, der er lagt til grund herfor, fremgår af tabellen nedenfor.

ISIN Indre værdi
Ophørende afdeling Value Aktier DK0060120863 142,225153
Fortsættende andelsklasse Value Aktier KL A DK0010079631 529,578142
Ombytningsforhold 1: 0,268563

Ombytningen til andele i den Fortsættende andelsklasse, som investorerne i den Ophørende afdeling vil kunne se i deres depoter den 29. juni 2022, finder sted ved en Corporate Action i Euronext Securities. Eventuelle overskydende andele i den ophørende afdeling, der ikke kan ombyttes til hele andele i den Fortsættende andelsklasse, udbetales kontant til medlemmerne, ligeledes via Euronext Securities, der tillige udsender nota vedrørende ombytningen og ombytningsforholdet til alle medlemmer i den Ophørende afdeling.

For yderligere oplysninger om fusionen henvises til den af bestyrelsen udarbejdede fusionsplan og fusionsredegørelse, som kan hentes på foreningens hjemmeside, msinvest.dk

Alternativt kan Lise Bøgelund Jensen, direktør i foreningens investeringsforvaltningsselskab, kontaktes på telefon 33 28 28 28.

Med venlig hilsen
Investeringsforeningen MS Invest

 

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17