Bestyrelsen i Investeringsforeningen MS Invest har besluttet at indstille en fusion af foreningen MS Invests eneste afdeling, Value Aktier (ISIN: DK0060120863) med afdelingen Value Aktier KL (DK0010079631) i Investeringsforeningen Sparinvest, med sidstnævnte som den fortsættende afdeling/forening, såfremt forslaget på tidspunktet for bestyrelsens behandling af fusionsplan- og redegørelse fortsat vurderes at være i investorernes interesse.
Fusionen, herunder fusionsplan- og redegørelse, ventes indstillet til godkendelse på den årlige, ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen MS Invest, som afholdes i foråret 2022, under forudsætning af at forslaget også godkendes af bestyrelsen i Investeringsforeningen Sparinvest som den fortsættende forening.

Yderligere information følger.

Med venlig hilsen
Investeringsforeningen MS Invest

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17