Meddelelse vedrørende forløb af ordinær generalforsamling 2016 i Investeringsforeningen MS Invest

Investeringsforeningen MS Invest har i dag den 27. april 2016 afholdt ordinær generalforsamling. Medlemmerne godkendte årsrapporten for 2015, herunder det foreslåede bestyrelseshonorar samt den foreslåede udlodning for 2015 for afdeling Value Aktier på kr. 13,40 pr. andel.

Den nu godkendte årsrapport for 2015 kan downloades på www.msinvest.dk.

Ingen af foreningens medlemmer havde fremsat forslag til behandling på generalforsamlingen. Bestyrelsen fremsatte forslag om genvalg af Morten Amtrup som investorrepræsentant for foreningen i det valgte investeringsforvaltningsselskabs bestyrelse. Forslaget blev godkendt af forsamlingen. Derudover fremsatte bestyrelsen forslag om en ajourføring af vedtægterne, herunder en tilpasning af § 24 (administrationsomkostninger). Det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremgik af indkaldelsen og foreningens hjemmeside. Forslaget om vedtægtsændringer blev vedtaget.

Hele bestyrelsen var i henhold til vedtægterne på valg. Peter Sandal Jeppesen og Jesper Haugaard genopstillede og blev genvalgt, mens advokat Frantz Dolberg ønskede at udtræde af bestyrelsen. To nye kandidater, Arne Jakobsen og Jeppe Vang Madsen, stillede op og blev indvalgt i bestyrelsen, som herefter tæller 4 medlemmer.

Bestyrelsen havde i henhold til indkaldelsen fremsat forslag om genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab v/statsautoriseret revisor Erik Stener Jørgensen som foreningens revisor. Forslaget blev vedtaget af forsamlingen.

Der var ikke yderligere til behandling på generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Investeringsforeningen MS Invest

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17