Usikkerheden omkring væksten i store dele af verden fortsatte med at sætte sine spor på aktiemarkederne, der atter havde en måned med betydelige udsving i begge retninger, men de fleste større markeder stabiliserede sig ved udgangen af september måned på nogenlunde samme niveauer som i starten af måneden. Den amerikanske centralbank tiltrak sig en del opmærksomhed om hvornår, vi kan forvente den første renteforhøjelse i ca. 9 år, men det var Volkswagen, der trak de store overskrifter med koncernens mange årige svindel med emissions gasser med efterfølgende udskiftninger i ledelsen og store kursfald til følge.

Som vi indikerede for en måned siden, valgte vi at benytte os af de store fald i markederne til både at forøge vores investeringer i nogle selskaber samt at optage fem nye selskaber i porteføljen hver med en porteføljevægt på blot 0,25 %. De nye selskaber er Kohl’s, Caterpillar, Siemens, Sandvik og Anglo American. Vi ser et betydeligt potentiale i alle selskaberne, men vi er alligevel forsigtige med at tage for store positioner, da yderlige kursfald naturligvis ikke kan udelukkes. Herudover har vi i forbindelse med de faldende priser øget investeringerne i Avon Products og RWE til 4,50 % og i den franske supermarkedskæde Casino til 3,50 %. Baxter International er udgået af porteføljen.

Vi forventer fortsat en del uro på markederne resten af året, og vi håber fortsat på, at det vil medføre gode muligheder for at foretaget attraktive omlægninger af porteføljen.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17