September måned blev igen en måned med nye rekordhøjder på flere af de toneangivende aktiemarkeder, og investorerne ignorerer fortsat de politiske spændinger, vi ser rundt om i verden. I USA har markedet i stor udstrækning været drevet af forventninger om vedtagelsen af en skattereform, men hvorvidt der kan skaffes det nødvendige politiske flertal for en reform, er blevet mere og mere uklart, og det må antages, at markedet reagerer negativt, hvis reformen udebliver.

Som altid kan vi blot observere den politiske situation verden over, og det ændrer ikke vores holdninger til vores amerikanske aktier, hvis skattereformen udebliver, selvom vi naturligvis gerne ser, at amerikanerne sænker den alt for høje selskabsskat.

MS Invest klarede sig betydelig bedre end MSCI World og vores gennemsnitlige europæiske konkurrent i september måned, men vi har ikke kunnet fastholde de gode takter i de første par uger af oktober. Dette øjebliksbillede ændrer imidlertid ikke vores vurdering af, at mange af vores selskaber står foran solide stigninger i de kommende kvartaler.

Ændringer i månedens løb
Det israelske selskab Teva Pharmaceutical, der er børsnoteret i USA, har været en del af porteføljen i MS Invest siden den 16. november 2016. I det tidsrum har ledelsen mere eller mindre mistet investorernes tillid på grund af købet af Allergan Generics, prispres i USA og udløb af et af deres patenter. Aktien er faldet med ca. 60 % siden 16. november 2016, hvilket efter vores opfattelse er helt ude af proportion. Baseret på selskabets egne forventninger, som markedet tydeligvis ikke tror på, handler aktien på en P/E på ca. 3,5. Selvom indtjeningsforventningerne skulle blive halveret, ville aktien med en P/E på 7 være alt for billig.

Vi har længe blot observeret situationen i Teva, men meddelelsen om, at Kåre Schultz tiltræder som ny direktør og flytter til Israel for at lede selskabet, er efter vores opfattelse det helt rigtige for selskabet. Kåre Schultz forlader Lundbeck, hvor aktiekursen under hans ledelse tredoblede på ca. 2 år efter en lang række omstruktureringer. Vi har tredoblet vores position i Teva, så aktien nu udgør ca. 3 % af porteføljen, og vi er klar til at købe yderligere, hvis aktien fortsætter med at falde.

Udover købet af Teva-aktierne har vi foretaget en række småjusteringer af porteføljen.

Ultimo september måned var der uændret 122 selskaber i porteføljen.

Forventninger
Et par uger inde i oktober måned starter regnskabssæsonen for alvor for tredje kvartal, og vi afventer med speciel stor interesse fremtidsforventningerne fra Abercrombie & Fitch, Avon Products, Bristow Group og Teva Pharmaceutical, der efter vores opfattelse alle står foran de første spæde tegn på, at de igangsatte initiativer skal vende deres indtjeningsmæssige problemer. Vi skal sandsynligvis først et godt stykke ind i 2018, før resultatet af deres rationaliseringer og omstruktureringer begynder at vise sig.

Det er blandt andet “turn-around” situationer som disse, der på meget langt sigt gør det muligt at lave afkast, der er bedre end de generelle aktiemarkeder, men samtidig er det umuligt at forudsige, hvor lang tid det tager, før resultaterne viser sig, og at aktiemarkederne efter meget ventetid endelig belønner det med ofte meget store stigninger. Gennem årene har vi haft mange af disse selskaber i porteføljen, og denne kombination med fødevare- og medicinalselskaber har historisk set givet et samlet afkast, der er bedre end markedet og med en lavere volatilitet end både vores omgivelser og vores konkurrenter.

Vi forventer fortsat et svagt positivt afkast for porteføljen i 2017, men er samtidig af den opfattelse, at det er uvæsentligt om resultaterne kommer nu og her, eller om der går et antal måneder eller kvartaler. Vi kan desværre hverken påvirke eller fremskynde tingene, så det vigtigste, man kan have som investor, er tålmodighed, indtil potentialet i porteføljen viser sig over tid.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17