Bekymringer om markant lavere vækst i Kina fik mange aktiemarkeder til at reagere usædvanlig voldsomt i august måned med fald på 10-20 % inden for få uger, inden de igen rettede sig sidst på måneden. Hermed kom vores forventninger om mere turbulente aktiemarkeder i andet halvår til mere end at holde stik.

Mange råvarer faldt ligeledes betydeligt og er med til at forstærke indtrykket af lavere økonomisk vækst og dermed efterspørgsel efter råvarer.

I situationer som denne opstår der ofte store muligheder, når man investerer på lang sigt. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at de sidste års kraftige stigninger på aktiemarkederne ikke har været vores “ønskemarked”, da det har været umådelig svært at finde attraktive steder med lav risiko at placere foreningens formue. Men nu lysner det…

Vi har fortsat ikke foretaget ændringer i porteføljen, men vi forventer at lave omlægninger i de kommende måneder, specielt hvis markederne sætter sig yderligere.

Vi begynder for første gang i flere år at se mulighederne for at finde selskaber, der med lav risiko kan fordobles over de næste fem år. Det gør sig gældende for forskellige selskaber i flere sektorer af økonomien, og vi ser frem til at redegøre for de forventede porteføljeomlægninger i de kommende måneder og kvartaler.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17