Udfaldet af det amerikanske præsidentvalg var lige så overraskende som ved Brexit-afstemningen i Storbritannien for snart fem måneder siden. I modsat til forventningerne har aktiemarkederne dog i begge tilfælde taget situationen med ophøjet ro, og investorerne har valgt at fokusere på de økonomiske konsekvenser. Vi har flere gange tilkendegivet, at vores langsigtede beslutninger ikke ville blive påvirket af udfaldet af nogle af valgene, hvilket vi fastholder. På lang sigt skal man som investor glemme alt om kortsigtet politisk kævl og derimod bruge al sin energi på at finde attraktivt prisfastsatte aktier i kvalitetsselskaber. Det agter vi at fortsætte med.

Den 6. november 2015 købte vi en mindre position i Time Warner for 70,8 dollars pr. aktie, og den 23. oktober 2016 fik aktionærerne et tilbud fra AT&T om at sælge deres aktier for 107,5 dollars, svarende til et potentielt afkast på 52 %. Aktien er imidlertid kun steget med 26 % på børsen, da markedet er bekymret over, om myndighederne vil lade handlen blive gennemført. For os er det blot endnu en understregning af, at den model, vi benytter os af til beregning af selskabernes værdier, også virker i den rigtige verden. Vi afventer situationen indtil videre.

Vi har foretaget en del mindre ændringer i porteføljen i løber af oktober måned. Nye selskaber i porteføljen er Dr. Pepper, Ericsson, Mylan Labs og Target. Herudover har vi øget porteføljeandelen i Abercrombie & Fitch, Coach, Danone, Staples, Debenhams, Diamond Offshore Drilling, Gilead Sciences, Noble Corporation, Viacom og Walt Disney.

Til gengæld har vi reduceret andelen i GlaxoSmithKline og Anglo American, mens alle aktier i Südzucker og Joy Global er solgt efter store kursstigninger.

Om få uger er det jul, og vi vil kunne se tilbage på 2016 som et exceptionelt år – dem kan der desværre være langt imellem. Det er ikke ensbetydende med, at vi ikke har noget godt i vente med hensyn til fremtidige afkast, men blot en reminder om, at vi ikke fremadrettet vil kunne levere årlige afkast på niveau med 2016. Mindre kan vel også gøre det.

Vi er fortsat fortrøstningsfulde omkring fremtidige afkast, men vi ved også, at det kan svinge meget fra år til år. Set over 5- til 10-årige perioder forventer vi, at MS Invest fortsat kan levere resultater i international topklasse, som det har været tilfældet de sidste 8 år, hvor foreningen har været at finde blandt den bedste håndfuld af globale fonde i Europa blandt ca. 800 konkurrenter.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17