Der har været forholdsmæssig ro på aktiemarkederne i maj måned, og strømmen af regnskaber har ikke kunnet rykke ved billedet af, at de fleste selskaber har leveret de forventede resultater.

Grækenland trækker i ny og næ overskrifter, mens de forhandler med deres internationale kreditorer om en løsning af deres gældsproblemer. Vi er fortsat af den opfattelse, at uanset hvilken løsning der kommer på det græske problem, så vil det næppe påvirke markedet andet end helt kortsigtet.

Obligationsmarkederne har i modsætning til aktiemarkedet tiltrukket sig en del opmærksomhed i den forgangne måned.  På få uger er de tyske 10-årige statsobligationsrenter således steget fra ca. 0,05 % til i underkanten af 0,9 %, hvilket også har været med til at styrke euroen, da investorerne nu får et forholdsvist højere afkast af deres penge i Europa end i USA.

Vi har lavet flere mindre justeringer af porteføljen i månedens løb. Efter et fald på ca. 25 % i Michael Kors aktien ovenpå en skuffende kvartalsmeddelelse, har vi øget beholdningen fra 0,5 % til 1,5 %, idet vores langsigtede forventninger til selskabet er uændret positive. Herudover har vi benyttet faldende kurser i Avon Products, Casino og Baxter International til at øge deres respektive andele af porteføljen.
Til gengæld har vi reduceret beholdningerne i AstraZeneca, ConAgra Foods, Danone, LVMH og General Mills, der alle ligger forholdsvis tæt på vores beregnede Fair Value.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17