Der skal ikke herske den mindste tvivl om, at de første seks måneder af 2017 er forløbet markant anderledes, end vi forestillede os ved årets begyndelse. Ifølge Morningstar havde vores gennemsnitlige europæiske konkurrent et afkast på 6,0 pct. i de første seks måneder af året i sammenligning med et tab på 2,8 pct. for MS Invest.

En underperformance på næsten 9 procent point på blot 6 måneder er naturligvist voldsomt, men det skal delvist ses i lyset af det fantastiske år foreningen havde i 2016, hvor vores afkast var mere end 20 procent point bedre end de gennemsnitlige konkurrenter, hvor vi i 2017 har måttet afgive nogle af disse stigninger.

Det relativt skuffende afkast har tre hovedårsager. Den amerikanske dollar er faldet med 8,2 pct. i de første seks måneder svarende til, at vi har lidt et tab på ca. 4,5 pct. af formuen, da vi har haft ca. 55 pct. af den gennemsnitlige formue placeret i amerikanske aktier i dette tidsrum. Det svarer trods alt til, at vores aktier i gennemsnit er steget i værdi. Vi formoder, at dollarfaldet har ramt os hårdere end vores konkurrenter, da de næppe har samme dollar eksponering som os, selvom de amerikanske aktier udgør knap 60 pct. af MSCI World, der er benchmark for mange globale aktieafdelinger

Set over årelange perioder, er det vores vurdering, at dollarens kursudsving ikke har nævneværdig betydning for det langsigtede afkast, men udsvingene årene imellem kan naturligvis påvirke de kortere afkast betydeligt.

Hovedårsagen til vores underperformance er, at usædvanlig mange af de selskaber vi har købt op i løbende, fortsat er faldet i værdi, men også at en del af de aktier vi havde gode afkast på i 2016 som nævnt er faldet lidt tilbage, hvilket er helt normalt og naturligt. Igennem årene har vi oplevet situationer som denne mange gange, men de sidste seks måneder har dog været usædvanlige, hvilket har været hårdt ved afkastet. Omvendt er det, som vi ofte har skrevet, et nødvendigt onde med kursfald i ny og næ, hvis man på langt sigt skal kunne lave markant bedre afkast end omgivelserne.

Ændringer i månedens løb

De seneste par måneder har budt på mange muligheder for portefølje omlægninger, hvilket vi i stor grad har benyttet os af. Vi har solgt alle aktier i Amada Holdings, AP Møller, Asahi Kasei, Canon, Citizen Watch, Coach, Flowers Foods, International Paper, Johnson & Johnson, Komatsu, Kubota, Nestlé, Panasonic, Marks & Spencer, Nikon, Potash, Sankyo, Sanofi, Staples, Supervalu og TDC. Stort set alle selskaberne havde mere eller mindre opnået fair value, mens et par stykker ikke havde det potentiale, vi tidligere har forventet.

Som erstatning for de solgte selskaber købte vi yderligere op i en del af de bestående selskaber i porteføljen, og i følgende nye selskaber: Ahold, American Eagle Outfitters, AutoZone, Chico’s, Devon Energy, Express Scripts, Fluor, Footlocker, Hanesbrands, Intel, Kingfisher, Kroger, Pier 1, Ralph Lauren, Signet Jewelers, Südzucker, Urban Outfitters og Verizon Communications.

Udover de 18 nye selskaber har vi en lang række andre selskaber under observation, som vi overvejer at købe, når og hvis prisen er rigtig.

Ultimo juni måned var der 122 selskaber i porteføljen.

Forventninger

De 122 selskaber der i dag udgør porteføljen er en perlerække af gode selskaber, der er markant undervurderede. Gennem årene har vi gang på gang oplevet, hvordan aktiemarkedet i kortere eller længere perioder afstraffer selskaber, der skuffer på kort sigt. Vi kan desværre ikke forudsige kurserne fra dag til dag, men vi kan til gengæld følge vores simple investeringsstrategi ved kontinuerligt at købe undervurderede klasseselskaber, mens andre ønsker at sælge. Stort set alle de selskaber, vi har haft i porteføljen gennem årene, har således været faldende på det tidspunkt vi købte dem, indtil det gik op for markedet, at aktien var blevet for billig.

Vi ved naturligvis ikke hvor langt tid der vil går, før vi igen begynder at levere tilfredsstillende afkast, men det må være lige om hjørnet, og det er vores forventning, at vi de næste 6 måneder vil opnå signifikant bedre relative afkast end i første halvår.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17