Samtidig med at de sidste årsregnskaber stille og roligt er kommet i hus, begyndte det politiske igen at spøge i krogene. Europa kunne ånde lettet op efter præsidentvalget i Frankrig, hvilket allerede i dagene inden valget satte sine tydelige spor i de finansielle markeder, da udfaldet blev mere og mere tydeligt. Nordkoreanerne trak med sin missilaffyring igen på verdenssamfundets tålmodighed, men det havde ingen indflydelse på markederne, og i USA ser det ud til, at præsidenten er ved at bringe sig selv i alvorlige problemer.

Aktiemarkederne har det sidste halve års tid været præget af en tydelig tendens, hvor investorerne har jaget succes og har solgt selv gode selskaber, der har været under pres af forskellige midlertidige eller strukturelle årsager. Det er lige præcis det marked, vi gerne vil have, også selvom det har kostet på de kortsigtede afkast i forhold til både MSCI World og vores nærmeste konkurrenter.

Uanset hvad der måtte ske i Det Hvide Hus eller andre steder i verden, fortsætter vi naturligvis med at gøre, som vi altid har gjort, da det gode købmandskab altid vinder på den lange bane.

Ændringer i månedens løb

Den kontinuerlige proces med at lave løbende omlægninger af porteføljen, når vores aktier når fair value, fortsatte henover måneden, hvor seks selskaber efter meget tilfredsstillende afkast blev afhændet. Vi solgte samtlige aktier i Siemens, G4S, Apple, Pier 1 Imports, Wal-Mart og Time Warner, der med afkast på mellem 25 pct. og 85 pct., fuldt ud har levet op til de forventninger, vi havde på anskaffelsestidspunktet for hver af aktierne. Hertil skal lægges de løbende udbyttebetalinger fra selskaberne.

Selvom vi overvejer at købe adskillige nye selskaber, blev det kun til et enkelt nyt i april måned, da vi fortsat ikke er tilfredse med de priser, vi kan købe de fleste af de nye emner til. For de fleste danskere vil JM Smucker være et nyt bekendtskab, men i USA er det en kendt virksomhed for de fleste forbrugere af peanutbutter, marmelade, snacks mv. Med en børsværdi på ca. 100 mia. kr. har Smucker en pæn størrelse, og vi forventer, at aktien vil kunne levere gennemsnitlige årlige afkast på ca. 10 pct. i en længere årrække.

Som en følge af at mange af vores aktier er faldet en del i værdi, har vi desuden benyttet det som en kærkommen lejlighed til at øge vores beholdninger i 11 af dem, mens vi har reduceret i to selskaber, som fortsat er at finde i porteføljen.

Forventninger

Vores afkast er fortsat presset af kursfald på mange af de aktier, der er relateret til de konjunkturfølsomme dele af økonomien eller som på grund af andre mere selskabsspecifikke årsager er faldet i unåde hos investorerne. Disse kendetegn er netop det, der ofte tiltrækker vores opmærksomhed, men som samtidig er med til at trække vores afkast ned i kortere eller længere perioder, mens vi køber op i aktierne på faldende priser.

Aktiemarkedet har igen fået den tanke, at næsten alle varer fremover skal sælges på nettet, og at kun de færreste nogensinde vil gå på indkøb igen. Der er næppe nogen tvivl om, at det er i den retning pilen peger, men som så ofte før, bliver gode selskaber ofte sat i bås med dårlige, og vinden vender først, når de fleste kan se, hvor billige aktierne er blevet. Sådan er mekanismerne på børsen, men med lidt tålmodighed og behændighed, kan man udnytte det til sin fordel. Vi fortsætter ufortrødent med at købe op i mange af disse selskaber, og før eller siden forventer vi som så ofte før at blive rigeligt belønnet.

Vi forventer, at mange af de selskaber, vi køber i øjeblikket, vil fordoble deres værdi i de kommende år, og at de dårlige afkast, vi leverer i øjeblikket, vil blive så rigeligt kompenseret på længere sigt. Det var noget af det samme der skete i 2015, hvor vi ikke kunne følge markedet, mens vi købte billige aktier, men belønningen kom som bekendt året efter i 2016.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17