Energi- og råstofselskaberne var atter i fokus i den forgangne måned, og på trods af et sammenbrud i Doha, hvor verdens største olieproducerende lande måtte opgive at finde en fælles løsning på at mindske udbuddet af olie, steg olieprisen alligevel med mere end 20% i april måned.

Det der i virkeligheden er ved at ske, er det samme, som der altid er sket. Udbuddet af olie falder stille og roligt, når prisen er lav og efterspørgslen stiger af samme årsag, og på langt sigt er der under alle omstændigheder brug for mere olie, år efter år. Det Internationale Energi Agentur forventer balance mellem udbud og efterspørgsel i slutningen af 2016 eller i begyndelsen af 2017.

Verdensindekset steg med ca. 1% i april måned, mens afkastet i MS Invest var på ca. 4%. For året som helhed er verdensindekset faldet med ca. 5%, mens MS Invest er steget med ca. 10%.

I løbet af måneden blev der købt aktier i fem nye selskaber, hvorefter formuen er fordelt over 110 selskaber, hvilket er det største antal i foreningens historie. De nye selskaber er biludlejningsselskaberne Avis og Hertz, det franske fashion selskab Kering, der blandt andet ejer Gucci og Puma, stormagasinet Macy’s og Micron Technologi, der er en af verdens største chipsproducenter (chips, der anvendes i computere, biler, telefoner osv). Alle fem selskaber udgjorde 1/4% af formuen på anskaffelsestidspunktet. Vi anser afkastpotentialet i hver af de fem aktier til at ligge mellem 50% og 100%.

Vi har generelt ikke den store tiltro til, at Verdensindekset vil give et positivt afkast i 2016, og slet ikke i lyset af, at afkastet på nuværende tidspunkt er negativt med ovennævnte 5%.

Helt anderledes forholder det sig med MS Invest. Vi forventer at kunne levere et afkast på mindst de 10%, vi allerede har leveret. I takt med at healingsprocessen fortsætter i olie-, råstof- og den finansielle sektor, som vi ligeledes har øget vores eksponering i siden nytår, forventer vi, at det vil sætte sine synlige spor i vores afkast. Om det sker i 2016 eller mere ligeligt fordelt i de kommende år, ved vi naturligvis intet om, men kvaliteten og potentialet i porteføljen er vi ikke det mindste i tvivl om. På lidt kortere sigt forventer vi, at de kommende måneder bliver noget svagere end de første fire måneder, hvilket ikke vil være unaturligt efter store stigninger.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17