Genåbning og politisk støtte

Markedsudvikling Juni blev endnu en positiv måned for globale aktier, selv om afkastet var mere afdæmpet sammenlignet med de foregående to måneder. Generelt havde alle risikoaktiver, herunder aktier, en god, men ustabil måned på baggrund af finanspolitisk og pengepolitisk støtte, men det afspejlede også det positive momentum i økonomiske nøgletal, efter en række lande genåbnede. MSCI World-indekset steg 1,65%.

Den første uge var meget positiv, da økonomiske nøgletal viste positivt momentum i forbindelse med genåbningen. Der gik dog ikke længe før bekymrende nyheder om coronaviruspandemien lagde en dæmper på optimismen. I nogle dele af verden, som for eksempel herhjemme og i store dele af Europa samt nogle dele af Asien, forblev antallet af nye smittede på et meget lavt niveau, til trods for at folk kom tilbage på arbejde, skoler genåbnede og restriktioner blev løsnet. I USA så antallet imidlertid ud til at stige kraftigt igen, mens andre lande i Sydamerika og Asien, inklusive Indien, også så ud til at kæmpe med at få virussen under kontrol.

Finanspolitiske og pengepolitiske hjælpepakker fortsatte, da centralbankfolk og politikere på globalt plan endnu engang viste deres vilje til at støtte økonomien. Nogle initiativer er rettet mod at sikre produktion og beskæftigelse under nedlukningen, mens andre skal øge efterspørgslen efter genåbningen. Af aktivitetspakker under udarbejdelse/forhandling kan nævnes EU Recovery Fund på EUR 750 mia. og muligvis USA Infrastructure Bill på USD 1000 mia.

IT-aktier igen i front

Porteføljen steg 1,37%, hvilket var en smule mindre end MSCI World-indekset, der steg 1,65%. Det globale Value-indeks, MSCI World Value haltede en del efter med et afkast på -0,28%, men en mere detaljeret analyse afslører, at det mest af alt skyldes tre aktier: Apple, Amazon og Microsoft, der alle ligger i det brede verdensindeks, men ikke i Value-indekset.

Den positive stemning i begyndelsen af måneden førte til en fortsættelse af den rotation, der startede i sidste måned, hvor Value-aktier og cykliske aktier fik medvind. Fonden lavede et merafkast på mere end 4%, indtil stemningen vendte, da obligationsrenterne tog et dyk, og antallet af nye infektioner begyndte at stige igen. IT-aktierne gav igen det bedste afkast, og ligger fortsat klart i front år-til-dato. I den anden ende af tabellen fortsatte energi-aktier med at tabe terræn. Sektoren Materialer, der har haft det svært i år, steg pænt da der var økonomisk momentum i Kina, og også Europas genåbning gik fint, mens forventningerne steg på baggrund af de nævnte hjælpepakker. Fonden fik en lille smule medvind fra sin stil- og sektoreksponering, men aktieudvælgelsen trak lidt ned.

De fleste virksomheder havde svært ved at give indtjenings-forventninger. I stedet forsøger de at undgå større investeringer for at sikre tilstrækkelig likviditet til at understøtte et opsving samt ruste sig til en eventuel afmatning. Til trods for at mange aktier i porteføljen steg pænt, var bidraget fra aktieudvælgelsen negativ. Bidraget herfra blev nemlig, ligesom det var tilfældet med value-indekset, overskygget af undervægten til de ovennævnte tre aktier Apple, Amazon og Microsoft.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • CVR 24 74 48 17